מערכת אקולוגית כעוגן לפעילויות חברתיות (Hasponics)

אודות המיזם

בעלי האתגר

קריית ים, עיר חוף במפרץ חיפה ובה מתגוררים כ45 אלף איש.

העיר מאופיינת בקליטת עלייה מאסיבית לאורך כל שנותיה, ובאתגרים חברתיים מורכבים כגון ריבוי אוכלוסיית קשישים, אוכלוסיות רווחה וילדים ונוער בסיכון.

האתגר

בעיר קהילות מגוונות, אך מסוגרות בעצמן. חסרה זהות עירונית מגובשת, תחושת שייכות וגאווה מקומית. קיימת מצוקה חברתית וכלכלית וכן בעית אבטלה חריפה. חקלאות עירונית עשויה לפתור חלק מהבעיות וגם ליצר תעסוקה והנאה לתושבים. הפתרון שתעצבו יוכל לסייע בשיפור איכות החיים של אלפי אנשים.

ההזדמנות

ברשות ניתנים שירותים קהילתיים רבים, בהיצע מגוון ועלויות נמוכות מאוד. נוצרה הזדמנות לנצל את שטחי גגות מבני הציבור לטובת חקלאות ביתית. הפרוייקט יאפשר חינוך לחקלאות ביתית גם בקרב האוכלוסיה בבתים פרטיים.

SDG - מטרה גלובלית

הצוות

מיזמים נוספים במשתלה

יעדים גלובליים לפיתוח בר-קיימא

יעדי פיתוח בר-קיימא SDGs הן אוסף של 17 יעדים גלובליים שאומצו על ידי האסיפה הכללית של האו"ם. בשנת 2015 הסכימו מנהיגי העולם ל -17 יעדים לעולם טוב יותר עד שנת 2030. השם הרשמי של ה-SDGs הוא "שינוי של העולם שלנו: אגנדה 2030 למען פיתוח בר קיימא". שקוצר לשם "אג'נדה 2030". היעדים הם רחבים ועצמאיים, וכוללים יחד 169 מטרות משנה.

מעבדות החדשנות בחיפה פועלות לקדם יעדים אלה.

צרו קשר

info@hil.haifa.ac.il