להפוך ליזם

Becoming an entrepreneur

193.3309 BA & MA

Learn the business skills and Startup mindset needed to embark on your entrepreneurial path.

Connect with the MIT Launch online course community

אודות הקורס

סוג הקורס: מקוון, בקצב עצמי. הקורס משלב:

 • קורס מקוון באנגלית על פלטפורמת edX
 • מעטפת של קורס באוניברסיטת חיפה הכוללת: ליווי ומבחן

המועדים החשובים:

הקורס המקוון

 • התחלת לימודים:  לא יאוחר מ 12 ביולי. מומלץ להקדים! אפשר להתחיל ללמוד כבר ב-1 ביוני.
 • השלמת כל המטלות וסיום הקורס המקוון: עד 11 בספטמבר.
 • הרשמה: יש להרשם ולממש את השובר שתקבלו מהאוניברסיטה  לא יאוחר מ- 25 ביוני.

.

המעטפת המלווה מטעם האוניברסיטה

 • במהלך סטסמטר הקיץ :  12 ביולי עד 11 בספטמבר
 • מבחן מסכם: 15 בספטמבר (מועד לא סופי)

דירוג: רמה 3 (פתוח לסטודנטים בתכניות תואר ראשון ושני)

מרצה:

Martin Culpepper, Professor, MIT

Laurie Stach, Founder and Executive Director, LaunchX

מלווה מטעם אוניברסיטת חיפה: ד״ר משה שביט

שעות קבלה: בתיאום מראש באמצעות אימייל mshavit2006@gmail.com  (עדיף בימי ג בשעה 11:00)

קישור לקורס המקוון: הקורס ב edX

נקודות זכות: 2

דרישות קדם: פטור מאנגלית

דרישות:

 • מבחןהרשמה לקורס
 • השלמת כל המשימות של הקורס המקוון, כולל עבודות בית ובחנים. 
 • בסיום הקורס, יש להציג את צילום\סריקת ציוני הבחנים והעבודות בקורס המקוון וכן את אישור הסיום (Certificate)
 • מבחן מסכם מטעם אוניברסיטת חיפה, בהנחיית המרצה המלווה

הרכב הציון:

 • 60% | ציון העבודות והבחנים בקורס המקוון (על הסטודנטים לתעד את תוצאותיהם)
 • 40% | מבחן מסכם באוניברסיטת חיפה

הרשמה כפולה:

 • באתר edX  עם אימות זהות (verified) והסמכה (certification). שובר לרישום יסופק על ידי צוות אוניברסיטת חיפה.
 • הרשמה באוניברסיטת חיפה: דרך אתר ההרשמה הרגיל, או דרך דף ההרשמה של מעבדות חדשנות חיפה: https://forms.gle/RCh1LCfLGWYRE35Q9

תיאור הקורס

Curious about entrepreneurship, but not sure where to start? Becoming an Entrepreneur is designed in partnership with MIT to guide people of all ages and backgrounds through the process of founding a company. With enrollment in the hundreds of thousands, this course is as engaging and accessible as it is informative.

Becoming an Entrepreneur will provide you with inspiration to explore an entrepreneurial path and tools to overcome the initial challenges of building a business.

From developing new business ideas and doing market research to designing and testing your offering and pitching, this course follows LaunchX’s successful approach to entrepreneurship that leverages MIT’s Disciplined Entrepreneurship, lean methodologies, and design thinking. There will be a combination of short videos and activities that will challenge you to get you away from your computer screen and into the community to make a real impact.

No previous business or entrepreneurship experience needed. Join us to embark on your entrepreneurial journey.

מה תלמד

 • Overcoming the top myths of entrepreneurship
 • Defining your goals as an entrepreneur and startup
 • Identifying business opportunities
 • Performing market research and choosing your target customer
 • Designing and testing your offering
 • Planning your business logistics, plus pitching and selling to customers

נושאי הקורס

1 | Starting​ ​the​ ​Journey

In this section, we will cover:

-What​ ​entrepreneurship​ ​is,​ ​the​ ​common​ ​hurdles​ ​to​ ​starting​ ​and how​ ​to​ ​overcome​ ​them 

-Opportunity​ ​Identification​ ​​-  ​creativity​ ​exercises​ ​and​ ​brainstorming​ ​to​ ​come​ ​up​ ​with problems​ ​to​ ​solve,​ ​and​ ​filtering​ ​suggestion​ ​for​ ​choosing​ ​your​ ​top​ ​one

-Understanding​ ​Customers​ – ​determining​ ​who​ ​your​ ​customer​ ​is,​ ​what​ ​the​ ​market research​ ​methods​ ​are​ ​and​ ​their​ ​value,​ ​and​ ​how​ ​to​ ​interview

-Designing​ ​Your​ ​Offering​ – ​taking​ ​insights​ ​from​ ​customer​ ​interviews,​ ​assessing​ ​how​ ​best to​ ​fill​ ​customer​ ​needs,​ ​and​ ​determining​ ​competitive​ ​position​ ​and​ ​value​ ​proposition

-Testing​ ​Your​ ​Offering​ – ​developing​ ​your​ ​MVP​ ​to​ ​test​ ​your​ ​assumptions​ ​about​ ​your customer,​ ​and​ ​finding​ ​how​ ​to​ ​reach​ ​your​ ​customer​ ​and​ ​sell 

-Planning​ ​Business​ ​Logistics – ​operations​ ​and​ ​financials,​ ​plus​ ​some​ ​suggested resources​ ​for​ ​continuing

 

2 | Identifying opportunities

In this section, we will cover:

-Activities to get the creative mind engaged

-Guided brainstorming, focused on identifying problems and opportunities

-Filtering problems to solve based on fit and potential

-You will then be asked to submit a statement of the problem on which you plan to work.

3 | Understanding customers

The single most important thing any entrepreneur can do is to spend time getting to know their customer. The customer is whoever will be buying your solution, even if there is someone else who would be using it. By developing a deep understanding of your buyer, you can develop a stronger product and business.

In this section, we will cover:

-A case study by Bill Aulet on customer focus

-The forms of market research

-How to prepare for and perform customer interviews

-Choosing your customer
-You will be asked to submit the key insights from your customer interviews.

4 | Designing your offering

In this section, we will cover:

-Using surveys to determine the most important dimension to your customer

-Competitive positioning

-Developing your value proposition, including your customer, industry, your promise of value, and how you will achieve it

-Testing your offering

5 | MVP and customer acquisition

In this section, we will cover:

-MVP — Minimum Viable Product — and how to develop it

-Customer acquisition — the channels and methods for selling
Elevator pitches

Important: you will iterate a LOT during this phase of your start-up. Your solution will need to change as you get feedback from customers – that's a good thing! If you aren't changing, you aren't learning

6 | Business logistics

In this section, we will cover:

-Operations & High level financials

ביבליוגרפיה

קישורים למידע הנדרש נמצאים באתר הקורס המקוון.

צרו קשר

info@hil.haifa.ac.il