יזמות עסקית וחברתית

BA – 193.3306 | MA – 193.4306

תקציר

  • היכרות עם מערך השיקולים של היזם
  • לימוד במתודולוגיות לבחינת הישימות של מיזמים
  • שיטת לימוד שמעוגנת ביסודות תאורטיים ומשלבת התנסות בתכנון עסקי למיזם

אודות הקורס

תיאור הקורס

הקורס עוסק בהצגת התפיסה הכוללת של מיזם עסקי או חברתי, בדגש על שלב הייזום וההקמה. לקורס שתי מטרות עיקריות: האחת – חשיפת הסטודנטים למגוון השיקולים לאורם מנותח רעיון עסקי ומתקבלת החלטת הקמת מיזם על בסיסו, בדגש על הראייה המערכתית-אינטגרטיבית הנדרשת לאורך התהליך, והשנייה – רכישת מיומנויות הנדרשות לכתיבת בניית תכנית עסקית למיזם. 

הקורס ישים דגש על התנסויות מעשיות – הן בהבאת מקרי אמת של יזמים שהקימו מיזמים, הן בניתוח מיזמים והן בהצגתם בפורום כיתתי כסימולציה למצגת משקיעים. במהלך הקורס יקבלו הסטודנטים מטלות שונות על בסיס מיזמים לדוגמא שינותחו (Case Studies).

תוכנית הקורס

דרישות הקורס

  • נוכחות ב-70% מההרצאות
  • הכנת case studies, והשתתפות פעילה בדיונים כיתתיים אודותיהם
  • בניית מודל ביקושים והצגתו בכיתהֿ
  • ציון 60 לפחות בהצגת מצגת המשקיעים
  • ציון 60 לפחות במבחן מסכם

הרכב הציון

ביבליוגרפיה

גלאי,ד. הלל,ל. (2007), תהליך התוכנית העסקית, מטר (ספר הקורס)

Finder Insights Series – The State of the Israeli Ecosystem (2018), Start-Up Nation Central

Case Studies: TBD

צרו קשר

info@hil.haifa.ac.il