מימון מיזמי אימפקט

BA – 193.1314

מרצה ייקבע בהמשך | סמסטר ב' | יום ייקבע בהמשך

2 נ"ז

סילבוס הקורס
  • מועד: סמסטר ב' תשפ"א 2020,  
  • נקודות זכות: 2
  • מרצה: ייקבע בהמשך
  • שעות קבלה: בתיאום מראש, לפני או אחרי השיעור
  • מיקום: ייקבע בהמשך
  • דירוג: לסטודנטים בתואר ראשון
  • דרישות קדם: ללא
  • סילבוס הקורס: לחץ כאן 

המרצה: ייקבע בהמשך

צרו קשר

info@hil.haifa.ac.il