יזם נולד

193.1301- BA

תקציר

 • גיבוש של זהות יזמית: עיצוב דמות היזם שמתאימה לכם, ואת קבוצת השייכות שלכם כיזמים
 • אימוץ של תרבות יזמית: גילוי והעצמת מיומנויות, ערכים, הרגלים ותפיסות של יזמים
 • חוויה מתקנת לבית הספר: שיקום של הסקרנות, הביטחון ביכולתיכם ואהבת הלמידה

אודות הקורס

 • מועד: סמסטר א' תש"פ 2020, 10:00-14:00.
 • נקודות זכות: 2
 • מרצה: מר יובל שפיר
 • שעות קבלה: בתיאום מראש, לפני או אחרי השיעור
 • מיקום: בניין ראשי קומה 700 חדר 726 אונ' חיפה
 • דירוג: לסטודנטים תואר ראשון.
 • דרישות קדם: לללא
 • הרשמה

תיאור הקורס

בבית הספר לימדו אתכם איך לעבוד לפי תבניות, ואז לשאול את המבוגר האחראי מה הלאה. עולם העבודה הנוכחי יותר ויותר דורש את ההיפך. באיזו מידה אתם מתאימים ליזמות? לאיזה סוג של יזמות? מה יניע אתכם הכי חזק כיזמים? האם מתאים לכם ליזום בתוך ארגון, או ליזום בצורה עצמאית? בואו לגלות את כל זה בקורס חוויתי שיעורר גם את המחשבה וגם הרגש שלכם.

תוכנית הקורס

הרכב הציון

חישוב הציון עבור סטודנטים שינם מבצעים התנסות מעשית
 • 15% עבודות להגשה.
 • 70% פרויקט יזמות כולל ביצוע והצגה של התהליך ורפלקציה על הלמידה. הפרויקט אישי וכולל פיתוח מיזם זעיר מכל סוג - עסקי או ללא מטרות רווח.
 • 15% נוכחות במפגשי הקורס, השתתפות פעילה.
חישוב הציון עבור סטודנטים שינם מבצעים התנסות מעשית
 • 10% עבודות להגשה
 • 40% פרויקט יזמות כולל ביצוע והצגה של התהליך ורפלקציה על הלמידה. הפרויקט אישי וכולל פיתוח מיזם זעיר מכל סוג - עסקי או ללא מטרות רווח.
 • 10% נוכחות המפגשי הקורס, השתתפות פעילה.
 • 40% הערכת טיב הפעילות בארגון (ההערכה תיעשה על ידי החונך בארגון לפי קריטריונים שיועברו אליו בתחילת השנה).
 • עמידה במכסת שעות ההתנסות הפעילה בארגון היא תנאי למעבר הקורס

רשימת קריאה

 •  
 • Bindah, E. V. (2017). Family dynamics and intergenerational entrepreneurs’ leadership style. Journal of Global Entrepreneurship Research, 7(1), 25.
 • Cohen, H., Kaspi-Baruch, O., & Katz, H. (2019). The social entrepreneur puzzle: the background, personality and motivation of Israeli social entrepreneurs. Journal of Social Entrepreneurship, 10(2), 211-231.
 • Gill, R., & Larson, G. S. (2014). Making the ideal (local) entrepreneur: Place and the regional development of high-tech entrepreneurial  dentity. Human Relations, 67(5), 519-542.
 • Das Dores Guerreiro, M., Caetano, A., Rodrigues, E., Barroso, M., & Couto, A. I.(2016). Becoming an entrepreneur: a diversity of factors, types and pathways.
 • Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 24(2), 74-82 Brandstätter, H. (1997). Becoming an entrepreneur—a question of personality structure?. Journal of economic psychology, 18(2-3), 157-177. 
 • Lewis, K. V., Ho, M., Harris, C., & Morrison, R. (2016). Becoming an entrepreneur: opportunities and identity transitions. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 8(2), 98-116.
 •  Lugo, M. V., & Shelton, L. (2017). The Interface of Ethnicity and Gender in the Resilience of Minority and Women Entrepreneurs. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2017, No. 1, p. 17721). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management . Nabi, G., Holden, R., & Walmsley, A. (2010). From student to entrepreneur:  towards a model of graduate entrepreneurial career‐making. Journal of Education and Work, 23(5), 389-415.
 • Obschonka, M. (2017). The quest for the entrepreneurial culture: psychological big data in entrepreneurship research. Current Opinion in  Behavioral Sciences, 18, 69-74.
 •  Preethi, C. M., & Priyadarshini, R. G. (2018, July). The Intention towards Social Entrepreneurship among Students and its link with Big 5 Model. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 390, No. 1, p. 012057). IOP Publishing.
 • Schwab, A., & Zhang, Z. (2018). A new methodological frontier in entrepreneurship research: Big data studies.
 • Silke T., Jay M., Cheraghi, M. & Schøtt, T. (2015) Education and training benefiting a career as entrepreneur. International Journal of Gender and Entrepreneurship Solomon, G. T., & Fernald Jr, L. W. (1990). A comparative analysis of entrepreneur and college business student values. The Journal of Creative Behavior, 24(4), 238- 255.
 • Wisudha, A., Kenyatta, G. A., & Rumondor, P. C. B. (2018). Differences in personality and individual entrepreneurial orientation between entrepreneur students and non-entrepreneur students. Diversity in Unity: Perspectives from Psychology and Behavioral Sciences.
 • http://www.iftf.org/futureworkskills/
 • Raz, G. How I Built This [Podcast]. https://www.npr.org/podcasts/510313/how-i-builtthis 
 • Narkis, A., Duek, A. Career Yoga [Podcast]. http://www.careeryoga.life/ 
 • http://www.calnewport.com/blog/ https://frnkl.co/podcast .]פודקאסט ]פופקורן. ל, פר

צרו קשר

info@hil.haifa.ac.il